เว็บไซต์ Lingjaidee.com จำเป็นต้องปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ ขออภัยมา ณ ที่นี้


by @lingjaidee